Zahájení přípravky pro rok 2021

25. 5. 2021

Vážení rodiče,

17.5.2021 byla zahájena tenisová přípravka. Poplatek na rok 2021 je začátečníci 600 Kč a pokročilí 800 Kč. Pro přihlášení je nutné vyplnit formulář a podepsaný odevzdat některému z trenérů odkaz zde. Rozdělení dětí a trenérů je stejné jako v minulém roce.

Pár důležitých informací:

  • Rodiče jsou povinni min. 1h před tréninkem dítě omluvit (SMS trenérovi) pokud se tréninku nezúčastní.
  • Trenéři v případě nepřízně počasí ohlásí zrušení tréninku (SMS rodičům) nejpozději 2h před začátkem tréninku.
  • V případě nepřízně počasí se trénink ruší bez náhrady.
  • Dojde-li ze strany dítěte během tréninku k nekázni, může být z tréninku vykázáno bez náhrady.
  • Předpokládaný termín ukončení trénování je 25.9.2021 formou turnaje. Termín může být upraven.
  • Po vstupu do tenisového areálu je nutné respektovat provozní řád.

Děkujeme. Trenéři TO Šumice.