Májový turnaj – 4hry

1. 5. 2014

Propozice na turnaj 4her 8.5.2014

A) Všeobecná ustanovení :

Pořadatel : Tenisový oddíl Šumice
Název soutěže : Májový turnaj – 4hry

Kategorie : Muži
Datum konání : 8.5. 2014 v 08,00 hod. – registrace a losování
08:15 hod – zahájení turnaje
Místo konání : Tenisové dvorce oddílu
Ředitel turnaje : Pavel Běťák

Přihlášky : Přihlášení hráčů u p. Běťáka do 6.5.2014. do 18 hod.
Rozhodčí : Střídavě hráči turnaje dle pokynů pořadatelů
Občerstvení : Zabezpečí řídící výbor přeboru
Ústroj hráčů : Tenisové oblečení a tenisová obuv
Ceny : Hráči v pořadí obdrží věcné ceny
Startovné : 200 kč

B) Technická ustanovení :

Předpisy : Hraje se podle pravidel tenisu a vyjímek stanovených v těchto pro-
pozicích. Tyto propozice mají přednost před obecnými pravidly.
Způsob hry : Hraje se skupinovým systémem

Bodování a pořadí ve skupině :
– za vítězství získávájí hráči 2 body, za prohru je 0 bodů. Hráči, kteří prohráli v tie-breaku
7:6 získávájí 1 bod
pořadí ve skupině :
– při rovnosti bodů u dvojic hráčů rozhoduje jejich vzájemný zápas
– při rovnosti bodů u tří a více dvojic hráčů rozhoduje rozdíl gamů, jako další kritérium by se
uplatnilo větší počet vyhraných gamů, dalším kritériem je podíl gamů na dvě desetinná
místa a to ze všech utkání ve skupině
– pokud by došlo k rovnosti min. u tří dvojic hráčů podle předchozích kritérií, tak znovu by platila
stejná kritéria, ale ze skore z jejich vzájemných zápasů
– pokud některé kritérium vyloučí jednoho ze tří dvojic hráčů, pak mezi zbývajícími dvěma dvojicemi hráčů rozhoduje vzájemný zápas
– konečné pořadí v tabulce určuje konečné pořadí v turnaji

C) Odpočinky a přestávky:

– mezi dvěma zápasy mají hráči nárok na odpočinek max. 15 min.
– mezi jednotlivými body (fiftýny) je povoleno max. 20 vteřin
– pokud hráči mění strany mezi gamy je dovoleno odpočívat 90 vteřin
– mezi dvěma sadami je povoleno odpočívat max. 120 vteřin
– po první hře v zápase a při tie-breaku je hra plynulá bez odpočinku
– na ošetřitelné zranění je hráči povolen čas max. 3 minuty
– nezbytná přestávka může být povolena na toaletu a při úpravě výstroje

D) Ostatní ustanovení :

Rozhodování :
– rozhodčími se střídají úměrně všichni hráči turnaje dle pokynů pořadatelů
– rozhodčí hlásí „aut“ ihned po dopadu míče hlasitě a zřetelně
– v případě sporného míče je rozhodnutí rozhodčího konečné a neměnné
– opravdu ve vyjímečných případech využije práva „nového míče“, ale nejprve
jde osobně ověřit dopad míče
– na hlášení hráče , že míč byl v „autu“ nebere rozhodčí ani protihráč zřetel a
tudíž jen rozhodčí určuje ukončení fiftýnu
Povinnosti hráčů :
– každý hráč je povinen po dobu turnaje setrvat v tenisovém areálu oddílu, aby nebyla
narušena plynulost turnaje . Opustit areál může jen vyjímečně se souhlasem ředitele turnaje či jeho zástupce /tech. ředitel, jednatel/
– každý hráč vypomůže v době odpočinku při rozhodování zápasů
– hráč se chová na kurtu slušně a sportovně tzn. sprostě nenadává, neuráží protihráče
a rozhodčího, nehází raketou, zdržuje se prudkého nedůvodného odpálení míčku, ko-
pání do míčku apd.
– hráč nesmí při hře bezdůvodně opustit kurt
Práva a námitky hráče:
– nepřipouští se diskuse a námitky k těmto propozicím
– hráč má právo na odpočinek a přestávky v rozsahu těchto propozic
– hráč má právo podat námitku rozhodčímu když je rušen při hře a má-li zato, že byla porušena pravidla tenisu či tyto propozice
– hráč nemůže podat námitku vůči konečnému rozhodnutí rozhodčího

Za tenisový oddíl TO Šumice
Organizační výbor turnaje

Napsat komentář