O oddílu

Tenisový areál se skládá ze tří antukových kurtů a jednoho multifunkčního hřiště. Součástí areálu je i malá klubovna a přístřešek se stoly a lavicemi pro posezení a odpočinek při hře.
O chod oddílu se stará výbor v počtu pěti členů. Předsedou oddílu je Ing. Jaroslav Bachůrek. Členy výboru jsou Vladimír Kalous, Pavel Březina a Pavel Běťák.
Pro své členy pořádá oddíl každoročně několik turnajů, a to jak jen pro členy oddílu, tak i pro pozvané a občany Šumic.
Tradičně pořádáme turnaj o pohár starosty Šumic.

Vyplétání raket:

Zájemci o vypletení rakety neváhejte kontaktovat pana Běťáka, Šumice č.p. 502, mob: 602 794 759
 


Fotografie z historie tenisového oddílu.