Zaplacené členské příspěvky

Povinná kritéria členů TO Šumice 2017.

 poř. číslo Jméno Brigády 2016 Čl. příspěvek do 30.5.2017 Brigády do zahájení sezóny
1 Bachůrek Jaroslav ano ano 13
2 Běťák Pavel ano ano 2,5
3 Běťák Josef ano ano 4
4 Březina Pavel ano ano 9
5 Dvořák Richard ano ano 6,5
6 Janíček Josef ano ne
7 Kandrnál Petr ano ano
8 Kudela Josef ano ano 12,5
9 Kalous Vladimír ano ano 40,5
10 Kalous Ondřej ano ano 7,5
11 Mudrák Jaroslav ano ano 4
12 Suchomela Jiří ano ano 7,5
13 Šašinka Ladislav ano ano 3,5
14 Synčák Ota ano ano
15 Tomanec František ano udržovací poplatek
16 Tomancová Dana ano ano
17 Zálešák Libor ano ano 7
18 Pöschl Petr ano ano 2